Delf | KKNK 2016


Posted on: 2016-03-16

‘n Stappie deur die Karooveld kan in ‘n oertog ontaard - orals is tekens en oorblyfsels van wat voorafgegaan het- die lewens wat daar was -

die mites en legendes van die Karoo, en Afrika. Dis sigbaar in KhoiSan rotstekeninge wat eeu-oue stories van Mami Wata en die Reënbul vertel ;

of in die kliplae van gesplete klowe, dis tasbaar in die vibrasies in die atmosfeer ; hoorbaar in die stories van die plaaslike volk. Moenie die spookstories vergeet nie; ’n heksevloek, treinspore wat gool en die spookmeisie van Uniondale.Vanjaar 2016 KKNK gaan ons " Delf in die Karoo se mites en Legendes...
Ons nooi jou om saam met ons dieper te delf en inspireerde werke te kom besigtig.

Kunstenaars onder andere sluit in :
Thijs Nel, Carl Roberts, Francois Gerber, Janko de Beer
Chris Slabbert, Hein Botha, Francois Tiran,Lisl Barry& Janet Dixon .


__________________A meander through the Karoo might become an ancient journey. Far and wide are signs and remnants of our predecessors and the lives they lived - the myths and legends of the Karoo, and Africa.

Evident in KhoiSan rock paintings that retell the age-old stories of Mami Wata and the rain bull; in the rock layers of cleft gorges, it's palpable in the vibrations and in the atmosphere;

audible in the stories of the local people. Do not forget the ghost stories; haunted train tracks, a witches curse and the ghost girl from Uniondale.This year 2016 KKNK's we are delving deeper into the Karoo's myths and legends ...
We invite you to come and explore with us and view our inspired works.

Artists include amongst others :
Thijs Nel, Carl Roberts, Francois Gerber, Janko de Beer
Chris Slabbert, Hein Botha, Francois Tiran & Janet Dixon .